Models

SimeDarbyMotors logo BL

mazda topMain

Mazda Spirits

ทุกก้าวคือการพัฒนา เพราะเรากล้า…ที่จะแตกต่าง


มาสด้าเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มีความแตกต่างไม่เหมือนใคร เรา กล้า...ที่จะต่าง และได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ มากมายในอดีตจนถึงทุกวันนี้ และนี่คือแนวทางการทำงานและมุ่งสู่ชัยชนะอันเป็นเอกลักษณ์ของมาสด้า ขณะที่ผู้อื่นจะมองสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นมาตรฐานที่ดีและควรปฏิบัติตามในปัจจุบัน แต่เรามองว่านี่คือสิ่งที่เราต้องท้าทายเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้น แนวคิดและมุมมองในการทำงานเหล่านี้ทำให้เราสามารถบรรลุถึงการปฏิวัติการพัฒนางานวิศวกรรมที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ซึ่งคุณสามารถสัมผัสได้ในรถมาสด้าทุกๆ คัน เรามีความภาคภูมิใจและจะยืนหยัดในหลักการและแนวทางนี้ตลอดไป

ต้นกำเนิดและความหมายของ “มาสด้า”

ชื่อของบริษัทมาสด้ามาจากคำว่า อะฮูระ มาสด้า ซึ่งเป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งอารยะธรรมยุคดั้งเดิมแห่งดินแดนเอเชียตะวันตก อะฮูระ มาสด้า ถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญา ความฉลาดเฉลียว และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่นเดียวกับที่เป็นสัญลักษณ์ของต้นกำเนิดอารยะธรรมตะวันออกและตะวันตก อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมการผลิตรถยนต์อีกด้วย คำดังกล่าวยังสื่อถึงความสงบสุขของมวลมนุษยชาติและการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของโลก อีกทั้งยังพ้องเสียงกับชื่อของมร.จูจิโร่ มัทซึด้า ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทมาสด้าอีกด้วย

 about history 001

 

ตราสินค้าของมาสด้า (เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2540)

ตราสินค้าของมาสด้าแสดงออกให้เห็นถึงความทุ่มเทของบริษัทในการที่ต่อยอดความเจริญเติบโตและการพัฒนา อันเป็นที่มาของการสร้างตราสินค้า “เอ็ม” ของมาสด้า ซึ่งหมายถึงความตั้งใจของเราที่จะสยายปีกให้กว้างเพื่อที่จะบินไปให้สูงขึ้นเรื่อยๆ 
 about history 002

 

ต้นกำเนิดและความหมายของ “มาสด้า” 

ชื่อของบริษัทมาสด้ามาจากคำว่า อะฮูระ มาสด้า

 

 

กลยุทธ์พื้นฐานของมาสด้า

มาสด้าส่งเสริมการผลิตยานยนต์ภายใต้แนวคิด “ซูม-ซูม”

กลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์

ในด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์เพื่อให้ให้เกิดความเด่นชัดในเรื่องความเป็นเอกลักษณ์ของมาสด้า การสื่อความหมายความเป็น “ซูม-ซูม” ได้ถูกริเริ่มขึ้นในปีพ.ศ.2545 โดย “ซูม-ซูม” เป็นการแฝงองค์ประกอบที่ช่วยสร้างความรู้สึกสนุกสนานในการขับขี่ และความเร้าใจในสมรรถนะของยานยนต์ ให้กับลูกค้าของเรา