Sales

SimeDarbyMotors logo BL

ข้อเสนอพิเศษ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560 นี้ ที่โชว์รูม ไซม์ ดาร์บี้ ทุกสาขา

New Mazda BT-50 PRO

ดาวน์เริ่มต้น 35,000 บาท1
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี2
และ Mazda Care Program 5 ปี3


New Mazda 2

ดอกเบี้ย 1.69%4  
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี5
และ Mazda Care Program 3 ปี6


New Mazda 3

ดอกเบี้ย 1.33%7 
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี8


New Mazda CX-3

ดอกเบี้ย 2.15%9 
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี10 

ข้อเสนอพิเศษ ประจำเดือนสิงหาคม 2560

วันนี้ - 31 สิงหาคม 2560 นี้ ที่โชว์รูม ไซม์ ดาร์บี้ ทุกสาขา

New Mazda BT-50 PRO

ดาวน์เริ่มต้น 35,000 บาท1
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี2
และ Mazda Care Program 5 ปี3


New Mazda 2

ดอกเบี้ย 2.22%4  
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี5
และ Mazda Care Program 3 ปี6


New Mazda 3

ดอกเบี้ย 1.99%7 
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี8
และ Mazda Care Program 3 ปี9


New Mazda CX-3

ดอกเบี้ย 2.22%10 
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี11 
และ Mazda Care Program 3 ปี12

ข้อเสนอพิเศษ ประจำเดือนกันยายน 2560

วันนี้ - 30 กันยายน 2560 นี้ ที่โชว์รูม ไซม์ ดาร์บี้ ทุกสาขา

New Mazda BT-50 PRO

ดาวน์เริ่มต้น 35,000 บาท1
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี2
และ Mazda Care Program 5 ปี3


New Mazda 2

ดอกเบี้ย 2.15%4  
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี5
และ Mazda Care Program 3 ปี6


New Mazda 3

ดอกเบี้ย 1.99%7 
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี8
และ Mazda Care Program 3 ปี9


New Mazda CX-3

ดอกเบี้ย 2.15%10 
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี11 
และ Mazda Care Program 3 ปี12

Mazda SKYACTIV Celebration 100,000+ .. แจกทุกวัน วันละ 100,000 

8 - 27 กรกฏาคม 2560 ... 20 วันเท่านั้น!!!

PromotionSales 1707SkyactivCelebrate100000 w600มาสด้าขอขอบคุณทุกแสนความประทับใจจากผู้ใช้ยนตรกรรมสกายแอคทีฟกว่าแสนคัน เพียงจองรถมาสด้าทุกรุ่นที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 8 –27 กรกฎาคมนี้ ลุ้นบัตรกำนัลมูลค่า 100,000 บาททุกวัน 20 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท ที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศ

8 - 27 กรกฏาคม 2560 นี้เท่านั้น 

ข้อเสนอพิเศษ ประจำเดือนกรกฏาคม 2560

วันนี้ - 31 กรกฏาคม 2560 นี้ ที่โชว์รูม ไซม์ ดาร์บี้ ทุกสาขา

New Mazda BT-50 PRO

ดาวน์เริ่มต้น 35,000 บาท1
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี2
และ Mazda Care Program 5 ปี3


New Mazda 2

ดอกเบี้ย 2.22%4  
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี5
และ Mazda Care Program 3 ปี6


New Mazda 3

ดอกเบี้ย 2.22%7 
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี8
และ Mazda Care Program 3 ปี9


New Mazda CX-3

ดอกเบี้ย 2.22%10 
ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี11 
และ Mazda Care Program 3 ปี12